Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Akredytacja na ostatniej prostej
12.01.2018

Przygotowania do akredytacji w jarocińskim szpitalu już na finiszu. Przed placówką ostatni sprawdzian, który  w dniach 23-24 stycznia przeprowadzą konsultanci z  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. W ramach konsultacji udzielane będą m.in. wyjaśnienia dotyczące interpretacji wymogów, standardów, sposobu ich wdrażania, dokumentowanie wdrażania oraz konsultacje przygotowanych przez szpital dokumentów. Mowa  o procedurach szpitalnych, analizach klinicznych, planach poprawy i  dokumentacji medycznej.

Na 13  marca zaplanowano  wizytę testową, czyli wstępną ocenę wdrażania standardów akredytacyjnych. Jej głównym celem  jest  wskazanie obszarów wymagających dalszej pracy na rzecz poprawy jakości. Będzie ona przeprowadzona we współpracy z pracownikami placówki, prezesem,dyrektorem ds. medycznych, kierownikiem ds. pielęgniarstwa oraz  przewodniczącymi  i członkami zespołów zadaniowych.

Akredytacja jest bardzo ważna dla naszego szpitala. Dzięki niej możliwe będzie łatwiejsze zarządzanie lecznicą i eliminowanie błędów oraz ewentualnych zagrożeń. Jest ona wprowadzana głownie z myślą o naszych pacjentach, bo dla każdego szpitala to oni są priorytetem.– tłumaczy Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Po przeprowadzeniu wizyty testowej konsultanci sporządzą raport, który będzie zawierał ocenę obszarów wymagających ewentualnego  usprawnienia czy modyfikacji w odniesieniu do działów standardów akredytacyjnych, których  zadaniem  ma być dostosowanie codziennej praktyki do wymogów akredytacyjnych.

–  Certyfikat akredytacyjny będzie dowodem na to, że  szpital funkcjonuje na wysokim poziomie i ma dobrą jakość udzielanych świadczeń. Akredytacja jest też  elementem, który jest brany pod uwagę w konkursie ofert NFZ. Podnosi również prestiż placówki i  zwiększa jej konkurencyjność.- dodaje prezes. 

Po przyznaniu akredytacji jarociński szpital znajdzie się na liście ponad 190 placówek medycznych w Polsce, które mogą  pochwalić się certyfikatem świadczącym o wysokiej jakości usług.

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button