Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Kolejne dofinansowanie dla Szpitala
1.07.2023

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.”Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”

Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego”

Dnia 28 czerwca 2023 roku Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego” z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.  Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitala tj. dwa aparaty do znieczulania pacjentów, dwa stoły operacyjne w tym jeden ortopedyczny, platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń, ultrasonograf, laser chirurgiczny, bronchofiberoskop z platformą medyczną, napędy ortopedyczne, tor wizyjny, videogastroskop i videokolonoskop.

Szacowana wartość całkowita projektu wynosi 1 954 216,14 PLN, wysokość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 661 083,71 PLN, pozostałe kwota zostanie sfinansowana przy współudziale środków finansowych Powiatu Jarocińskiego.

Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny.

Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowany został na przełom III i IV kwartału 2023 roku.

W lipcu rozpoczęte zostaną pierwsze procedury związane z zakupem sprzętu.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button