Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zamówienia publiczne - przetargi aktualne
Data zamieszczenia Nazwa przetargu Rodzaj przetargu Termin składania ofert
30-08-2017 Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 08-09-2017
06-09-2017 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-09-2017
03-10-2017 Dostawy gazów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-10-2017
06-09-2017 Dostawy wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 19-09-2017
13-10-2017 Wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-10-2017
04-08-2017 Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie etap II poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 31-08-2017