Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zamówienia publiczne - przetargi aktualne
Data zamieszczenia Nazwa przetargu Rodzaj przetargu Termin składania ofert
30-08-2017 Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 08-09-2017
01-12-2017 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 11-12-2017
06-09-2017 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-09-2017
03-10-2017 Dostawy gazów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-10-2017
04-01-2018 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 15-01-2018
06-09-2017 Dostawy wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 19-09-2017
08-12-2017 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 21-12-2017
13-10-2017 Wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-10-2017
18-12-2017 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 27-12-2017
19-12-2017 Dostawy implantów do zabiegów kostnych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 29-01-2018
04-08-2017 Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie etap II poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 31-08-2017