Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zamówienia publiczne - przetargi aktualne
Data zamieszczenia Nazwa przetargu Rodzaj przetargu Termin składania ofert
21-08-2018 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala . poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 04-09-2018
30-08-2017 Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 08-09-2017
28-02-2018 Dostawy implantów do zabiegów kostnych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 09-04-2018
01-12-2017 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 11-12-2017
06-09-2017 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-09-2017
06-09-2018 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-09-2018
03-10-2017 Dostawy gazów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 13-10-2017
04-01-2018 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 15-01-2018
05-10-2018 Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 15-10-2018
04-12-2018 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 18-12-2018
06-09-2017 Dostawy wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 19-09-2017
08-12-2017 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 21-12-2017
14-12-2018 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem zainstalowanego w Szpitalu systemu informatycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 21-12-2018
11-05-2018 Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz antyseptycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 22-05-2018
16-11-2018 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 23-11-2018
10-08-2018 Dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-08-2018
11-10-2018 Dostawy wyrobów medycznych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 24-10-2018
14-06-2018 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-06-2018
06-07-2018 Dostawy obłożeń operacyjnych poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-07-2018
13-10-2017 Wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-10-2017
09-10-2018 Dzierżawa przez okres 36 miesięcy tomografu komputerowego z wyposażeniem poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 25-10-2018
19-04-2018 Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego. poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 26-04-2018
03-07-2018 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 27-08-2018
18-12-2017 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 27-12-2017
19-12-2017 Dostawy implantów do zabiegów kostnych powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 29-01-2018
24-07-2018 Dostawy odczynników do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 31-07-2018
04-08-2017 Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie etap II poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP 31-08-2017