Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Konkursy ofert

 

17.03.2020

Konkurs ofert w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

Zaproszenie do składania ofert z załacznikami (format pdf)

Formularz ofertowy (format doc)

Załącznik nr 2 (format xlsx)

Odpowiedzi na pytania (format .pdf)

Przedłużenie terminu składania ofert (format pdf)

Call Now Button