Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Konkursy ofert

 

5.01.2021 – ogłoszenie

treść ogłoszenia (format .pdf)

 

09.11.2020 – Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert.

Informacja (format .pdf)

 

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert – dotyczy wszystkich ogłoszonych konkursów.

Informacja (format .pdf)

 

UWAGA! Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert – dotyczy wszystkich ogłoszonych konkursów.

Informacja (format .pdf)

 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko dyrektora ds. Medycznych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – świadczenia wyjazdowe w domu pacjenta w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pediatrii/neonatologii w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie medycyny ratunkowej  medycyny rodzinnej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie położnictwa i ginekologii w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej / chirurgii dziecięcej / chirurgii onkologicznej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacji dziennej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie radiodiagnostyki / radiologii i diagnostyki obrazowej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy bez specjalizacji w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania – na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich / położniczych świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych przez mgr/licencjatów/techników medycznych z zakresu elektroradiologii w dziale diagnostyki obrazowej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarek i innego personelu medycznego w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika oddziału dziecięcego w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika oddziału chorób wewnętrznych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika oddziału chirurgii ogólnej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika oddziału noworodkowego w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika bloku operacyjnego w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług zarządzania na stanowisko kierownika działu diagnostyki obrazowej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy (.pdf)

 


 

Call Now Button