Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Konkursy ofert

 

21.04.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Załącznik nr 2 (.xlsx)

Wynik konkursu (.pdf)

 


 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Łóżkami

Kardiologicznymi w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie (.pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (.pdf)

Załącznik nr 1 do SWKO (.pdf)

Projekt umowy kontraktowej (.pdf)

 


 

Call Now Button