Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Konkursy ofert

 

Dokumenty wspólne dla wszystkich ogłoszonych konkursów:

> Regulamin konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

> Regulamin pracy komisji konkursowej

 

Data Treść Załączniki
17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej/chirurgii onkologicznej   > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w pracowni endoskopii przewodu pokarmowego   > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa   > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

> Ogłoszenie wyniku

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pediatrii/neonatologii   > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii   > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

> Ogłoszenie wyniku

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu   > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w ośrodku rehabilitacji dziennej  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki obrazowej  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnym oddziale ratunkowym i w zespołach ratownictwa medycznego  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urologii  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Ogłoszenie wyniku

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale chorób wewnętrznych z łóżkami kardiologicznymi i pracownią badań kardiologicznych nieinwazyjnych  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

> Ogłoszenie wyniku

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w nocnej i świątecznej podstawowej opiece zdrowotnej  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez fizjoterapeutów  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

 17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarki/położne  w oddziałach szpitalnych, w zespołach ratownictwa medycznego,  w poradniach specjalistycznych,  nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej ambulatoryjnej   > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników medycznych  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017  Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń przez osobę wykonującą  zawód mgr/licencjata/technika elektroradiologii   > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

17.11.2017 Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarki/pielęgniarzy  w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy  > ogłoszenie

 > SWKO

 > załącznik nr 1 do SWKO

 > Unieważnienie

 

Call Now Button