Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Transport sanitarny

 

Informacje dla Pacjenta (zleceniodawcy)

Dotyczy pacjentów nie będących w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Transport odpłatny – zamawiający uwzględnia termin i godzinę transportu z pielęgniarką oddziałową (w godz. 8:00 – 14:00) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Szpitalnej 1 w Jarocinie (budynek główny szpitala) i podpisuje zgodę na pokrycie kosztów transportu.

Zlecenie na transport można pobrać poniżej, w przypadku transportów bez zlecenia, zamawiający występuje do Prezesa „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, z pisemnym zamówieniem zawierającym:
– dane personalne zamawiającego – pacjenta,
– numer telefonu,
– adres miejsca wyjazdu,
– adres docelowy,
– informacje dotyczące sposobu transportu (pozycja siedząca czy leżąca).

Przyjmowanie zleceń na Transport Sanitarny: 62 33 22 176; 62 33 22 178

Zlecenie na odpłatny transport sanitarny

 

Cennik usług

Usługa transportowa (stawka za 1 km plus właściwe koszty osobowe) dla osób posiadających skierowanie lekarskie lub wyjazd dla osób nieubezpieczonych

Uwaga: Nie dotyczy bezpłatnych transportów sanitarnych na zlecenie lekarzy POZ.

Nazwa usługi Cena [PLN]
stawka za 1 km 2,50
Ekipa w składzie dwuosobowym: 2 ratowników medycznych
(stawka za 1 godzinę przy ogólnym czasie pracy do 12 godzin,
powyżej 12 godzin – stawka za 1 godzinę ustalana indywidualnie)
90,00
Ekipa w składzie 3 osobowym: lekarz i 2 ratowników medycznych
(stawka za 1 godzinę przy ogólnym czasie pracy do 12 godzin,
powyżej 12 godzin stawka za 1 godzinę ustalana indywidualnie)
120,00

Uwaga: Wszystkie podane wyżej ceny zawierają należny podatek VAT.

 

Usługa transportowa (stawka za 1 km plus właściwe koszty osobowe) dla osób nie posiadających skierowania lekarskiego na życzenie pacjenta – wynajem karetki

Nazwa usługi Cena [PLN]
stawka za 1 km 2,70
Ekipa w składzie dwuosobowym: 2 ratowników medycznych
(stawka za 1 godzinę przy ogólnym czasie pracy do 12 godzin,
powyżej 12 godzin – stawka za 1 godzinę ustalana indywidualnie)
97,20
Ekipa w składzie 3 osobowym: lekarz i 2 ratowników medycznych
(stawka za 1 godzinę przy ogólnym czasie pracy do 12 godzin,
powyżej 12 godzin – stawka za 1 godzinę ustalana indywidualnie)
129,60

Uwaga: Wszystkie podane wyżej ceny zawierają należny podatek VAT.

Call Now Button