Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Sterylizacja sprzętu

Szanowni Państwo

Zapraszamy do korzystania z usług Centralnej Sterylizatorni.
Oferujemy Państwu usługi przez wykwalifikowany personel Centralnej Sterylizatorni w zakresie:

  • mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego,
  • przygotowania pakietów według podanego składu,
  • sterylizacji parowej.

Materiały opakowaniowe i testy gwarantuje zleceniobiorca.

Kontrola skuteczności sterylizacji każdego procesu w sposób:

  • fizyczny – wydruk komputerowy,
  • chemiczny – testy wieloparametrowe kl. V i IV,
  • biologiczny – okresowo.

Dokładne informacje można uzyskać od Kierownika Centralnej Sterylizacji pod numerem telefonu: 62 33 22 190.

Wniosek o podpisanie umowy na dezynfekcję i sterylizację powierzonego materiału medycznego lub kosmetycznego

 

Cennik usług

Mycie, dezynfekcja i sterylizacja parowa narzędzi i sprzętu medycznego

Nazwa usługi Cena [PLN]
Pakiet mały (do 12 cm) 4,00
Pakiet średni (od 13 do 20 cm) 6,70
Pakiet średni (powyżej 20 cm) 9,90

Uwaga: Wszystkie podane wyżej ceny zawierają należny podatek VAT.

 

Sterylizacja parowa (opatrunki, bielizna, sprzęt endoskopowy)

Nazwa usługi Cena [PLN]
Pakiet mały (do 12 cm) 1,85
Pakiet średni (od 13 do 20 cm) 4,40
Pakiet średni (powyżej 20 cm) 6,70

Uwaga: Wszystkie podane wyżej ceny zawierają należny podatek VAT.

 

Sterylizacja plazmowa

Nazwa usługi Cena [PLN]
Pakiet mały (do 12 cm) 40,00
Pakiet średni (od 13 do 25 cm) 60,00
Pakiet średni (od 30 do 40 cm) 150,00

Uwaga: Wszystkie podane wyżej ceny zawierają należny podatek VAT.

 

Ponadto wprowadza się stałą opłatę w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 10,00 PLN + VAT za pozostawianie w gotowości do świadczenia usług

Call Now Button