Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Pracownia KT

 

Informacje dla pacjenta

Badania odpłatne wykonywane są na bieżąco na podstawie skierowania lekarskiego. Opis w dniu badania. Informacje o terminie i przygotowaniu do badania oraz jego kosztach uzyskasz pod numerem telefonu 62 33 22 136 od godz. 8:00 do 18:00

Wymagane skierowanie zawierające:
– czytelnie wypełnione dane pacjenta,
– nazwę pracowni Tomografia komputerowa,
– nazwę procedury, (określenie narządu),
– rozpoznanie z kodem ICD 10,
– uzasadnienie badania,
– przy rejestracji w zależności od rodzaju badania pacjent otrzymuje informację o potrzebie wykonania badania krwi _ poziom kreatyniny. Badanie to pacjent wykonuje na własny koszt w Laboratorium Szpitalnym w cenie 5,00 zł.

Przed badaniem przeprowadzamy wywiad, który dotyczy:
– przebytych chorób,
– uczuleń,
– zażywanych leków,
– ostatnia miesiączka przed badaniem.

Pacjent każdorazowo wyraża pisemną zgodę na wykonanie badania oraz dożylne podanie środka kontrastowego podczas badania. W przypadku dzieci, u których ma być wykonane badanie TK obecny musi być opiekun.

 

Cennik badań

Ceny na świadczenia w zakresie Tomografii Komputerowej wykonywane od poniedziałku do piątku po godzinie 19:00 oraz całodobowo w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy wzrastają o 100%

Pobierz cennik TK

Call Now Button