Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Dokumentacja medyczna

 

Informacje dla pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na pisemny wniosek osoby uprawnionej do jej otrzymania.

Telefon w sprawie udostępniania dokumentacji: 62 33 22 212.

Odbiór kopii dokumentacji w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, budynek C – pokój nr 11.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Warunki udostępniania zgodne z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 poz. 186 z późniejszymi zmianami, akty prawne obowiązujące od 11 maja 2017

Pobierz aktualne wnioski

Więcej informacji

 

Cennik usług

Nazwa usługi Cena [PLN]
Wykonanie strony kopii dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami * kwota zmienna
Wysłanie kserokopii dokumentacji medycznej (ryczał) 10,00
Przygotowanie informacji na podstawie istniejącej dokumentacji (bez dodatkowych badań) 35,00
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem jednej strony dokumentacji medycznej 2,50
Wykonanie, na życzenie kserokopii dowolnego dokumentu – jedna strona 1,23
Wydruk zdjęcia na kliszy – jedna klisza 30,00
Opis zdjęcia (dodatkowa kopia w razie zagubienia, zniszczenia oryginału) 20,00
Przygotopwanie i wydanie płyty CD (zawierająca zdjęcia RTG, lub KT) na wniosek pacjenta * kwota zmienna

Wysokość opłaty ustalona zgodnie z Ustawą z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uwaga: Podane ceny zawierają należny podatek VAT.

Call Now Button