Cennik Świadczeń Innych

Cennik usług

Nazwa usługi Cena [PLN]
Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny
- Zgodnie z art. 24 pkt. 11 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
100,00
Wydanie opinii medycznej o zabezpieczeniu imprezy masowej
UWAGA: cena nie dotyczy imprez obsługiwanych przez Spółkę
600,00
Podanie leku antywirusowego (zawiera cenę leku)
UWAGA: tylko w ramach zawartej umowy.
30,00