Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Regulamin odwiedzin pacjentów
5.05.2022

Zarządu Szpital Powiatowego w Jarocinie

wznawia z dniem 05.05.2022  odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.

Z uwagi na  trwającą  pandemię  COVID -19 odwiedziny pacjentów są ograniczone i odbywają się wg następujących zasad:

ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN

  1. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo tylko 1 osoby, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby. 
  2. Odwiedziny na oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie od godz. 14:00 do 16:00 i trwają do 30 min.
  3. W sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.

ORGANIZACJA ODWIEDZIN

  1. Osoba odwiedzająca wchodząc do szpitala ma obowiązek :

– stosować maseczkę  zasłaniającą  usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego, 
– odwiedzający muszą umyć ręce wodą z mydłem lub zastosować dezynfekcję rąk niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego,
– przed wykonaniem jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie, osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) musi dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.
– siadanie tylko na krzesłach dostępnych na salach chorych (nie dopuszcza się siadania na łóżku pacjenta).

  1. Odwiedziny odbywają  się w salach chorych.
  2. W sali chorych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, niezależnie od ilości pacjentów w sali.
  3. W trakcie odwiedzin wszystkie osoby na sali muszą mieć założone maski medyczne (pacjenci oraz osoba odwiedzająca).
  4. Personel  Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym  obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.
  5. Zarządzenie nie obowiązuje w oddziale położniczo – noworodkowym i oddziale  dziecięcym (gdzie dzieci przebywają z  jednym opiekunem).  W sytuacjach szczególnych dopuszcza się odwiedziny po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym. 
Call Now Button