Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 30-12-2020
Nazwa przetargu: Przebudowa i rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie
Termin składania ofert: 02-02-2021
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 30.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12/01/2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/01/2021
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 30/12/2020
Załączniki do SIWZ 30/12/2021
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 12/01/2021
Odpowiedzi na pytania 14/01/2021
Modyfikacja SIWZ 14/01/2021
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 21/01/2021
Call Now Button