Przyjęcie pacjenta do Szpitala

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szpitala

 

 • Skierowanie do szpitala - w przyjęciach planowych. W przypadkach nagłych oraz stanu zagrożenia życia przyjęcia bez skierowania.
 • Dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
  • Dowód tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) - w celu weryfikacji ubezpieczenia w systemie e-WUŚ przez pracownika Szpitala.
  • lub
  • Inne dowody potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:
   • raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej RMUA,
   • Legitymacja ubezpieczeniowa z numerem NIP i datą potwierdzoną przez płatnika,
   • Legitymacja Rencisty, Emeryta,
   • Dowód opłacenia składek z datą ostatniej składki nie dłuższą niż 60 dni od daty udzielenia świadczenia (ZUA, ZZA, ZCNA),
   • Decyzje Wójta, Burmistrza, Prezydenta potwierdzające prawo do świadczenia,
   • Dokument potwierdzający ubezpieczenie w rodzaju (I, AL, NA, PS, CU, ZA, UC, CH, EM) z numerem prawa lekarza, który wystawił dokument,
   • Dokument UE, kserokopia do pozostawienia w dokumentacji pacjenta - w celu dołączenia do rachunku,
   • Karta Polaka,
   lub
  • Oświadczenie Pacjenta, według wzoru podanego przez pracownika Szpitala.
 • Dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu - jeżeli taką pacjent posiada - także w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków - zlecenie od lekarza, który przepisał dany lek.
 • Rzeczy osobiste jakie należy zabrać ze sobą do szpitala:
  • Pidżama, bielizna osobista, szlafrok, przybory toaletowe, kapcie.
  • Inne rzeczy, które można posiadać w oddziale.
 • Uwaga! Pacjenci mogą posiadać własne produkty spożywcze (z datą ważności do spożycia), produkty, które muszą być przechowywane w lodówce (przeznaczonej dla pacjentów) na oddziale należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem sali. Można zabrać własne sztućce i kubek.
  • Depozyt - Rzeczy osobiste oraz wartościowe pacjenci mogą oddać do depozytu szpitalnego, który znajduje się w Izbie Przyjęć oraz w każdym Oddziale i odebrać przy wypisie ze szpitala. Za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu i pozostawione na Oddziale Szpital nie odpowiada.
  • Osoby odwiedzające - W każdym Oddziale wywieszony jest regulamin dla odwiedzających, który prosimy przestrzegać.
 • Informacja o przyjęciu na oddziały szpitala:

 

 Przejdź na początek strony