Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta oraz ds. Kombatantów

spec. piel. anest. Ewa Nadobna

Szpitalny Koordynator Transplantacyjny

spec. piel. anest. Ewa Nadobna

 • Informacje szczegółowe

   tel. kontaktowy: 62 33 22 175, 501 623 019
   e-mail: koordynator.transplantacyjny@szpitaljarocin.pl

   Pani Ewa Nadobna udzieli informacji osobom zainteresowanym tematem transplantacji na podstawie Ustawy o pobieraniu przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005r Dz U 169 poz. 1411 z późniejszymi zmianami z dnia 17 lipca 2009r Dz U 141 poz 1149 oraz na podstawie aktualne obowiązującej wiedzy na ten temat.

   Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami, broszurami dotyczącymi przeszczepiania narządów. Ponadto w przypadku chęci wyrażenia za życia zgody na pobranie po śmierci tkanek i narządów do przeszczepiania można pobrać u koordynatora Oświadczenie Woli.