Punkt informacyjny
62 33 22 183
Regulamin odwiedzin PL/UA

Zarządzenie  

Prezesa Zarządu  Szpitala Powiatowego 

w Jarocinie Sp. z o.o.

nr 19/2023 z dnia 27.06.2023 r. 

w sprawie:  zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach w szpitalu Powiatowym

w Jarocinie Sp. z o.o.

 • 1

Ze względu na odwołanie z dniem 1 lipca 2023 roku stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2″  traci moc zarządzenie nr 17/2022

 

 • 2

Znosi się obowiązek noszenia maseczek (zastrzega się, że nadal dyrektor szpitala będzie miał prawo wprowadzić noszenie maseczek  w przypadku zagrożenia wewnątrzszpitalnego.

 

 • 3
 1. Odwiedziny pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie mogą odbywać się codziennie, jednakże ze względów organizacyjnych preferowane są : między godziną 1300  a  1900 . Od godziny 2200  do 600 obowiązuje cisza nocna.
 2. Odwiedziny w oddziałach: Dziecięcym, Noworodkowym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii z uwagi na ich specyfikę i konieczność zachowania odpowiednich warunków epidemiologicznych  i organizacyjnych odbywają się na zasadach określonych w regulaminach wewnętrznych Oddziałów.
 3. Odwiedziny pacjentów powinny się odbywać w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału, nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
 4. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacyjnymi lub wynikającymi ze stanu zdrowia innych pacjentów przebywających
  w salach chorych, odwiedziny mogą zostać ograniczone lub wstrzymane na wniosek Kierownika oddziału. Zgodę na powyższe musi wyrazić Dyrektor Medyczny Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
 5. Informację o wstrzymaniu lub zakazie odwiedzin należy przekazać pacjentom i ich rodzinom, a stosowną  informację należy  wywiesić przy wejściu do oddziału oraz zamieścić na stronie internetowej Szpitala.
 6. Kierownik oddziału może rozszerzyć godziny odwiedzin o ile nie zaburzy to pracy oddziału  i nie wpłynie negatywnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 7. Prawo do odwiedzin pacjenta może być ograniczone lub wstrzymane na życzenie samego pacjenta w stosunku do osób przez niego wskazanych.

Wykonanie woli pacjenta nadzoruje personel medyczny oddziału.

 1. Jednego pacjenta mogą równocześnie  odwiedzać 2 osoby w tym dzieci. Dzieci do 16 roku życia mogą odwiedzać pacjentów  tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Nie zaleca się odwiedzin z dziećmi do 1 roku życia.
 2. Zakazuje się odwiedzin osobom:
  • pod wpływem alkoholu, narkotyków, itp.
  • wykazujących objawy infekcji wirusowej
  • dotkniętych chorobą zakaźną.                                                                  
 • 4

 Osoby odwiedzające chorych są zobowiązane do:

 1. a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i go przestrzegać,
 2. c) stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu  oddziału,
 3. d) opuszczanie sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich

      i pielęgniarskich,

 1. e) poszanowania mienia Szpitala,
 2. f) taktownego odnoszenia się do personelu i innych chorych, nie zakłócanie ich spokoju oraz pracy,
 3. g) zachowania czystości w salach chorych, toaletach i łazienkach,
 4. h) umycie rąk, włożenie odzieży ochronnej jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału.

 

 • 5

Osobom odwiedzającym zabrania się :

 • przebywania w salach chorych w trakcie obchodów lekarskich,
 • wykonywania czynności leczniczo- pielęgnacyjnych.
 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r.

 

 

 

 

 

 

.

 

                                                                 

…………………………………………………                   ………………………………….

podpis i pieczątka Dyrektora ds.  Medycznych                                Zarząd Spółki z o.o.

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button