Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Przyjęcie do szpitala

 

1. Skierowanie do szpitala – w przyjęciach planowych. W przypadkach nagłych oraz stanu zagrożenia życia przyjęcia bez skierowania.
2. Dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

 • Dowód tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) – w celu weryfikacji ubezpieczenia w systemie e-WUŚ przez pracownika Szpitala.

lub

 • Inne dowody potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:
  – raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej RMUA,
  – Legitymacja ubezpieczeniowa z numerem NIP i datą potwierdzoną przez płatnika,
  – Legitymacja Rencisty, Emeryta,
  – Dowód opłacenia składek z datą ostatniej składki nie dłuższą niż 60 dni od daty udzielenia świadczenia (ZUA, ZZA, ZCNA),
  – Decyzje Wójta, Burmistrza, Prezydenta potwierdzające prawo do świadczenia,
  – Dokument potwierdzający ubezpieczenie w rodzaju (I, AL, NA, PS, CU, ZA, UC, CH, EM) z numerem prawa lekarza, który wystawił dokument,
  – Dokument UE, kserokopia do pozostawienia w dokumentacji pacjenta – w celu dołączenia do rachunku,
  – Karta Polaka,

lub

 • Oświadczenie Pacjenta, według wzoru podanego przez pracownika Szpitala.

3. Dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu – jeżeli taką pacjent posiada – także w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków – zlecenie od lekarza, który przepisał dany lek.
4. Rzeczy osobiste jakie należy zabrać ze sobą do szpitala:

 • Pidżama, bielizna osobista, szlafrok, przybory toaletowe, kapcie.
 • Inne rzeczy, które można posiadać w oddziale.

5. Uwaga! Pacjenci mogą posiadać własne produkty spożywcze (z datą ważności do spożycia), produkty, które muszą być przechowywane w lodówce (przeznaczonej dla pacjentów) na oddziale należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem sali. Można zabrać własne sztućce i kubek.

 • Depozyt – Rzeczy osobiste oraz wartościowe pacjenci mogą oddać do depozytu szpitalnego, który znajduje się w Izbie Przyjęć oraz w każdym Oddziale i odebrać przy wypisie ze szpitala. Za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu i pozostawione na Oddziale Szpital nie odpowiada.
 • Osoby odwiedzające – W każdym Oddziale wywieszony jest regulamin dla odwiedzających, który prosimy przestrzegać.

6. Informacja o przyjęciu na oddziały szpitala:
tel. kontaktowy: 62 33 22 183
Kontakt z oddziałami szpitalnymi

Call Now Button