Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Rzecznik praw pacjenta

 

Rzecznik Praw Pacjenta
przy Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Aldona Jaworska
tel. kontaktowy: 61 850 60 75

e-mail: aldona.jaworska@nfz-poznan.pl

WOW NFZ
ul. Grunwaldzka 158
60-309 Poznań
tel. 61 850 60 00

Rzecznik Praw Pacjenta
przy Ministrze Zdrowia

Krystyna Barbara Kozłowska
tel. kontaktowy: 22 833 08 85 lub 22 635 59 96

Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
www.bpp.gov.pl

bezpłatna infolinia Biura: 800 190 590
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Call Now Button