Szpital Powiatowy w Jarocinie

Oddziały szpitalne

 

W Naszym Szpitalu świadczeń medycznych udziela 8 oddziałów:

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Łóżkami Kardiologicznymi
  • Oddział Chirurgiczny
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
  • Oddział Noworodkowy
  • Oddział Dziecięcy
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii