Punkt informacyjny
62 33 22 183
Pracownie diagnostyczne

 

Laboratorium Analityczne

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Laboratorium  62 33 22 340
 laboratorium@szpitaljarocin.pl
Punkt Przyjmowania Materiału Do Badań  62 33 22 341; 62 33 22 148
Punkt Pobierania Materiału Do Badań  62 33 22 186

 

Dział Diagnostyki Obrazowej

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Dyżurka Lekarska  62 33 22 137
Technicy RTG  62 33 22 136
 rtg@szpitaljarocin.pl
 diagnostyka.obrazowa@szpitaljarocin.pl

 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Pracowni  62 33 22 198
 endoskopia@szpitaljarocin.pl
 endoskopia.kierownik@szpitaljarocin.pl
Pracownia – Pielęgniarki  62 33 22 142

 

Pracownia Badań Kardiologicznych Nieinwazyjnych

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Informacja, rejestracja  606 427 668
Pracownia Prób Wysiłkowych  62 33 22 108
Pracownia Holterowska  62 33 22 138

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button