Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Oddziały szpitalne

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 166
Lekarz dyżurny SOR  62 33 22 166
Pielęgniarka Oddziałowa  62 33 22 165
 ratownictwo@szpitaljarocin.pl
Sala obserwacyjna
(telefon dla pacjentów)
 62 33 22 176
Sala resuscytacyjna  62 33 22 178
Gabinet Konsultacyjny – Internistyczny  62 33 22 101

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Łóżkami Kardiologicznymi

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 155
Sekretariat Oddziału  62 33 22 174
Dyżurka lekarska  62 33 22 107
 62 33 22 106
 interna@szpitaljarocin.pl
 kardiologia@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 105
 62 33 22 104
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 110

 

Oddział Chirurgiczny

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 177
Sekretariat Oddziału  62 33 22 208
Dyżurka lekarska – Chirurdzy  62 33 22 113
 chirurgia@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 312
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 196

 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 120
 ortopedia@szpitaljarocin.pl
Sekretariat Oddziału  62 33 22 210
Pielęgniarka Oddziałowa  62 33 22 181
 ortopedia.oddzialowa@szpitaljarocin.pl
Dyżurka Pielęgniarska  62 33 22 111
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 197

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 151
 ginekologia@szpitaljarocin.pl
Sekretariat Oddziału  62 33 22 204
Dyżurka lekarska 62 33 22 118
Dyżurka położnych  62 33 22 117
Sala Porodowa  62 33 22 121
Sala Porodowa – Rodzinna  62 33 22 169
Telefon do pacjentek w oddziale położniczym  62 33 22 122
Szkoła Rodzenia  62 33 22 117

 

Oddział Noworodkowy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Dyżurka lekarska  62 33 22 127
 noworodki@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 126

 

Oddział Dziecięcy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 125
Dyżurka lekarska  62 33 22 124
 dzieciecy@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 123

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 131
Dyżurka lekarska  62 33 22 188
 62 33 22 184
  aiit@szpitaljarocin.pl
Pielęgniarka Oddziałowa
Szpitalny Koordynator Transplantacyjny
piel. lic. Ewa Nadobna
 62 33 22 175
 koordynator.transplantacyjny@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 130

 

Call Now Button