Punkt informacyjny
62 33 22 183
Oddziały szpitalne

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 166
Lekarz dyżurny SOR  62 33 22 166
Pielęgniarka Oddziałowa  62 33 22 165
 ratownictwo@szpitaljarocin.pl
Sala obserwacyjna
(telefon dla pacjentów)
 62 33 22 176
Sala resuscytacyjna  62 33 22 178
Gabinet Konsultacyjny – Internistyczny  62 33 22 101

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Łóżkami Kardiologicznymi

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 155
Sekretariat Oddziału  62 33 22 174
Dyżurka lekarska  62 33 22 107
 62 33 22 106
 interna@szpitaljarocin.pl
 kardiologia@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 105
 62 33 22 104
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 110

 

Oddział Chirurgiczny

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 177
Sekretariat Oddziału  62 33 22 208
Dyżurka lekarska – Chirurdzy  62 33 22 113
 chirurgia@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 312
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 196

 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 120
 ortopedia@szpitaljarocin.pl
Sekretariat Oddziału  62 33 22 210
Pielęgniarka Oddziałowa  62 33 22 181
 ortopedia.oddzialowa@szpitaljarocin.pl
Dyżurka Pielęgniarska  62 33 22 111
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 197

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 151
 ginekologia@szpitaljarocin.pl
Sekretariat Oddziału  62 33 22 204
Dyżurka lekarska 62 33 22 118
Dyżurka położnych  62 33 22 117
Sala Porodowa  62 33 22 121
Szkoła Rodzenia  605 884 679

 

Oddział Noworodkowy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Dyżurka lekarska  62 33 22 127
 noworodki@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 126

 

Oddział Dziecięcy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 125
Dyżurka lekarska  62 33 22 124
 dzieciecy@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 123

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 131
Dyżurka lekarska  62 33 22 188
 62 33 22 184
  aiit@szpitaljarocin.pl
Pielęgniarka Oddziałowa
Szpitalny Koordynator Transplantacyjny
piel. lic. Ewa Nadobna
 62 33 22 175
 koordynator.transplantacyjny@szpitaljarocin.pl
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 130

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button