Kontakt

Zespół Pracowni Diagnostycznych

 

Laboratorium Analityczne

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Laboratorium  62 33 22 340
 laboratorium
Punkt Przyjmowania Materiału Do Badań  62 33 22 341; 62 33 22 148
Punkt Pobierania Materiału Do Badań  62 33 22 186

 

Dział Diagnostyki Obrazowej

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Dyżurka Lekarska  62 33 22 137
Technicy RTG  62 33 22 136
 rtg
 diagnostyka.obrazowa

 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Pracowni  62 33 22 198
 endoskopia
 endoskopia.kierownik
Pracownia - Pielęgniarki  62 33 22 142

 

Pracownia Badań Kardiologicznych Nieinwazyjnych

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Informacja, rejestracja  606 427 668
Pracownia Prób Wysiłkowych  62 33 22 108
Pracownia Holterowska  62 33 22 138