Kontakt

Zespół Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Rejestracja ogólna  62 33 22 161; 609 001 187
 specjalistyka
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Preluksacyjna
 62 33 22 103
Poradnia Onkologiczna  62 33 22 109
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  62 33 22 173