Kontakt

Oddziały szpitalne

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 166
Lekarz dyżurny SOR  62 33 22 166
Pielęgniarka Oddziałowa  62 33 22 165
 ratownictwo
Sala obserwacyjna
(telefon dla pacjentów)
 62 33 22 176
Sala resuscytacyjna  62 33 22 178
Gabinet Konsultacyjny - Internistyczny  62 33 22 101

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Łóżkami Kardiologicznymi

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 155
Sekretariat Oddziału  62 33 22 174
Dyżurka lekarska  62 33 22 107
 62 33 22 106
 interna
 kardiologia
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 105
 62 33 22 104
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 110

 

Oddział Chirurgiczny

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 177
Sekretariat Oddziału  62 33 22 170
Dyżurka lekarska - Chirurdzy  62 33 22 113
 chirurgia
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 312
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 196

 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 120
 ortopedia
Sekretariat Oddziału  62 33 22 170
Pielęgniarka Oddziałowa  62 33 22 181
 ortopedia.oddzialowa
Dyżurka Pielęgniarska  62 33 22 111
Telefon do pacjentów w oddziale  62 33 22 197

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 151
 ginekologia
Dyżurka lekarska  62 33 22 118
Dyżurka położnych  62 33 22 117
Sala Porodowa  62 33 22 121
Sala Porodowa - Rodzinna  62 33 22 169
Telefon do pacjentek w oddziale położniczym  62 33 22 122
Szkoła Rodzenia  62 33 22 117

 

Oddział Noworodkowy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Dyżurka lekarska  62 33 22 127
 noworodki
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 126

 

Oddział Dziecięcy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 125
Dyżurka lekarska  62 33 22 124
 dzieciecy
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 123

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Oddziału  62 33 22 131
Dyżurka lekarska  62 33 22 188
 62 33 22 184
 aiit
Pielęgniarka Oddziałowa
Szpitalny Koordynator Transplantacyjny
piel. lic. Ewa Nadobna
 62 33 22 175
 koordynator.transplantacyjny
Dyżurka pielęgniarska  62 33 22 130