Kontakt

Administracja

 

Zarząd Spółki

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Prezes Zarządu  prezes
Sekretariat Prezesa  62 33 22 350
 62 33 22 359
 sekretariat

 

Stanowiska Samodzielne

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Medyczny  62 33 22 128
 kierownik.medyczny
Zastępca Kierownika ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego  62 33 22 345
 epidemiologia
Specjalista ds. Epidemiologii  62 33 22 144
 epidemiologia2
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  62 33 22 175
 koordynator.transplantacyjny
Specjalista ds. BHP, P-POŻ i OC  62 33 22 152
 bhp
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością  62 33 22 189
 pelnomocnik.ds.jakosci

 

Dział Księgowości

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Główna Księgowa  62 33 22 315
 ksiegowosc
Kasa główna  62 33 22 207
  62 33 22 355
 kasa
Księgowość  62 33 22 205
 62 33 22 187
 wycena
 koszty
 ksiegowosc2
 ksiegowosc3

 

Dział Organizacyjny, Kadr i Płac

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Działu  62 33 22 318
 kadry
Sekcja ds. Kadr i Świadczeń Socjalnych  62 33 22 209
 kadrybiuro
Sekcja Płac  62 33 22 206
 arleta.place
 ewa.place
 goska.place

 

Dział Współpracy z NFZ, Statystyki Medycznej i Archiwum Medycznego

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Działu  62 33 22 154
 rozliczenia
Dział Statystyki Medycznej  62 33 22 212
 statystyka
Dział Rozliczeń  62 33 22 301

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Działu  62 33 22 321
 logistyka
Sekcja Zamówień Publicznych  62 33 22 158
Sekcja Zaopatrzenia  62 33 22 321
Sekcja ds. Promocji i Marketingu  62 33 22 211
 promocja

 

Dział Techniczno-Gospodarczy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Działu  62 33 22 320
Konserwator Urządzeń Technicznych  62 33 22 160
 emark

 

Dział Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Działu  62 33 22 317
 informatyk
Informatycy