Informacje o Spółce

 

"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.
63-200 Jarocin ul. Szpitalna 1

tel.: 62 33 22 350
faks: 62 33 22 359
e-mail: sekretariat@szpitaljarocin.pl

 

NIP: 6172189328, REGON: 301415604
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000 PLN

Dnia 26.11.2009 roku Powiat Jarociński zwany "Wspólnikiem" zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialności pod nazwą "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o. o.

Organami Spółki są: