Fundusze Europejskie

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.3 - "Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie"
Konkurs 03/V/2008 - "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie".

 • Szczegóły projektu

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

   Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym. Liczba zakupionych urządzeń medycznych to 113 sztuk / 104 szt. na blok operacyjny oraz 9 szt. centralna sterylizatornia /. Będą to m.in.: stoły operacyjne, kolumny anestezjologiczne, lampy bezcieniowe, lancetron argonowy, dermatom, aparaty do znieczulenia, kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, myjnia-dezynfektor, myjnia ultradźwiękowa, sterylizator parowy, sterylizator plazmowy.

   Realizacja projektu rozwiąże kompleksowo problem braku posiadania bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni o wymaganych prawem standardzie.

   Głównym celem projektu jest konieczność zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa oraz właściwych warunków podczas pobytu w szpitalu.

   Przewidywana wartość projektu 3 624 909,51 zł, z czego 2 718 682,13 zł wyniesie dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych ( wartości projektu ). Pozostałe 25% to środki własne Beneficjenta w kwocie 906 227,38 zł.

   Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej 30.06.2009 r.

   22.05.2009 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie jako Beneficjent, reprezentowany przez Tomasza Paczkowskiego _ Dyrektora ZZOZ w Jarocinie podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, reprezentowanym przez: Marka Stawujaka _ Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o dofinansowanie projektu.

   Informujemy o zakończeniu realizacji Projektu pt.: "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie". Całkowita wartość Projektu wyniosła 3.879.727,83 zł z czego 2.718.682,13 zł wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.

   15 lutego 2010 odbyło się uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni wyposażonych w nowoczesny sprzęt dzięki pozyskanym środkom.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Działanie 12.1: "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"
Tytuł Projektu: "Podniesienie poziomu ratownictwa medycznego poprzez wymianę ambulansu wraz z wyposażeniem przez ZZOZ w Jarocinie"

 • Szczegóły projektu

   Całkowita wartość projektu: 422.295,72 zł,
   w tym wkład własny Powiatu Jarocińskiego: 63.479,17 zł
   w tym wydatki niekwalifikowalne _ 158,60 zł (promocja projektu środki własne).
   Wartość dofinansowania: 358.816,55 zł (85%)

   24 czerwca 2010 r. Powiat Jarociński podpisał umowę z firmą AMZ-KUTNO sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, na dostawę ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Wykonawca tego zamówienia wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego.

   Nowy ambulans to Volkswagen Crafter/AMZKUTNO typ 2EKE2/SC wyprodukowany w 2010 roku, który umową użyczenia zostanie przekazany dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

   Od września 2010 r. Szpital użytkuje nowy ambulans.