Podmiot Leczniczy

"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.

 

Przedsiębiorstwa

- Szpital Powiatowy w Jarocinie
- Ratownictwo Medyczne
- Zespół Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Zespół Świadczeń Rehabilitacyjnych
- Zespół Pracowni Diagnostycznych

 

Kierownik medyczny

dr n. med. Włodzimierz Budzyński

tel.: 62 33 22 128
e-mail: kierownik.medyczny@szpitaljarocin.pl

 

Kierownik ds. pielęgniarek i innego personelu medycznego

mgr Urszula Kucner

tel.: 62 33 22 345
e-mail: epidemiologia@szpitaljarocin.pl

 

 Przejdź na początek strony