Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 29-12-2020
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 08-02-2021
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 29.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie - publikacja 31/12/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 31/12/2020
Call Now Button