Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 31-12-2020
Nazwa przetargu: 1.Dostawa kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów bochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i imunochemii 2.Dostawa pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora
Termin składania ofert: 09-02-2021
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu 31.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie - publikacja 05/01/2021
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 05/01/2021
Call Now Button